Konstverk

Utställning i Stenhusets Konsthall tillsammans med keramiker Ritva Karlsson.
Utställning i Gallri Fiskhuset tillsammans med keramiker Ritva Karlsson.

Utställning på Broby gård 2019.